Top page
Goto and Kamiya Laboratory Members 2019

Stuff
Professor Masahiro Goto
Noriho Kamiya
Assistant
Professor
Fukiko Kubota
Rie Wakabayashi
Kosuke Minamihata
Postdoctoral Researcher Momoko Kitaoka
Technical
Officer
Natsuko Ide
Secretary Terumi Yamada
Kyoko Nakashima
Technical
Stuff
Yukie Hikino
Eiko Shigyo
Misa Ueda
     
Students
D3 Chowdhury MD Raihan
  Dani Permana
MD Moshikur Rahman
    M. Lutfi Firmansyah
   Patmawati
Wataru Yoshida
Qingliang Kong
Yuuya Hirakawa
 
     
D2 Wahyu Ramadhan
Md Rafiqul Islam
Ali Md Korban
 
     
D1 Shuto Kozaka
Takayuki Imoto
Shihab Uddin
    Adroit T. N. Fajar
Masatoshi Takano
 
     
M2 Yuuki Ohama
Hiroki Obayashi
    Ko Ohira
   Ayaka Kashima
Junpei Kaneko
   Soki Kawaguchi
Ryo Sato
    Takafumi Hanada
Riko Mizuno
Kaho Morita
    Jiang Shuhan
 
 
M1 Ryutaro Ariyoshi
Rino Imatani
Takuya Komada
Koki Higashizima
Yuuki Fujisawa
Kosuke Seo
Ryotaro Hayashi
     
     
B4 Ghazyan Dzaky
Karin Toyama
Naoki Sumi
Hiromasa Taniguchi
Kyosuke Tsuru
Ayato Higuchi
     
B3 Nguyen Cong Trung
 
     
Research
Student
Hou Yanting